De boeken zijn los te bestellen echter 4 boeken assortie slechts € 10,00, 8 boeken € 17,50!

Bestellen: uutgeverieje.boaken@gmail.com

In het Hellendoornse dorpsmuseum wordt een klein, charmant album bewaard met topografische tekeningen van het dorp. De eerste potloodtekeningen in het schetsboekje uit 1831 hebben de verdwenen havezate Den Dam als onderwerp. In latere tekeningen herkent men het huis de Voordam, dat er heden ten dage nog bijna net zo  staat. Daarnaast zijn er enkele fraaie dorpsgezichten waaronder een tekening van het ‘Scholtenhuis’ in het centrum van het dorp. Het album geeft een uniek beeld van het negentiende-eeuwse Hellendoorn.

Gebonden, 152 pagina’s

Geïllustreerd

ISBN 90-7627-313-1. Prijs € 7,50

‘Meester’  Westera is vooral bekend door zijn zeer lezenswaardige boek Geschiedenis van Nijverdal (1936). Minder bekend is dat het gereformeerde schoolhoofd grote invloed had op het sociaal-culturele leven in Nijverdal voor de Tweede  Wereldoorlog. Behalve onderwijzer was de veelzijdige Groninger ook nog eens journalist, drukker, uitgever en boekhandelaar. Hij stond aan de wieg van het Twents Volksblad en het uitgeversconcern Bosch  en Keuning. Hij heeft een zestal publicaties op zijn naam staan op pedagogisch en educatief gebied. Hij was niet alleen hoofd van de gereformeerde lagere school, maar ook de eerste U.L.O. ter plaatse.

Het boek beschrijft hoe een tamelijk naar binnen gekeerde gemeenschap zich steeds meer wendt naar de wereld rondom. Paul Janse (Middelburg 1941) was van 1990 tot ‘sluitingstijd’ lid van de Gereformeerde kerk van Hellendoorn. Als verteller pur sang slaagt hij erin geschiedenis te laten leven voor de hedendaagse lezer. Van zijn hand verscheen onder meer ‘Rondom kerk en toren’ (samen met Zegert Vis) over de oude kerk te Hellendoorn. Over de beelden en  ramen van de Sint Sebastiaankerk in dit dorp schreef hij ‘Heiligen’ in Hellendoorn’. Verder diverse artikelen over de gebrandschilderde kerkramen in de gemeente.

Gebonden, 268 pagina’s

Geïllustreerd

ISBN/EAN 978-90-76272-18-4

Prijs € 2,50

Gebonden, 119 pagina’s

Geïllustreerd

ISBN/EAN 978-90-76272-17-7

Prijs € 4,50

Ruim 350 jaar geleden verscheen een pamflet met de welluidende titel ‘een wondere en waerachtige geschiedenisse in Sallandt binnen Helderen int jaer 1643’ . Het ging vergezeld van een tegenlied, waarin de feiten uit het eerste stuk weerlegd werden. Meerdere geleerden waagden er een artikel aan, maar geen van allen zocht naar de achtergronden van het mirakellied, of trachtte het te plaatsen in de context van de tijd van de publicatie. De studie De Wraak van Antonius van drs. Evelyn Ligtenberg gaat voor het eerst grondig in op alle facetten van het ‘Mirakel van Hellendoorn’. Voor het eerst zijn de liederen tegen de historische achtergrond van hun tijd geplaatst en zijn de Hellendoornse teksten vergeleken met soortgelijke mirakel liederen. Bovendien is er grondig onderzoek verricht naar mogelijke auteurs of uitgevers. Dit alles levert een fraai geïllustreerd en zeer leesbaar boek op dat een belangrijke bijdrage vormt voor de geschiedschrijving, niet alleen regionaal maar ook in landelijk opzicht.

Ingenaaid, 174 pagina’s

Geïllustreerd

ISBN/EAN 978-90-76262-19-1

Prijs € 4,50

De eeuwenoude kerk van Hellendoorn heeft een bijzonder interessant verleden. In dit boek behandelt oud-hoofdonderwijzer A. Ponsteen (1897-1987) naast de vele eeuwen omvattende bouwgeschiedenis enkele bijzondere episodes van dit godshuis. Hij vertelt over de wederwaardigheden van de zestiende-eeuwse klokken, de stormramp die de kerk in de zeventiende eeuw trof en de overgang naar de ‘nije lere’, de hervorming, waarbij het ‘mirakel van Hellendoorn’ speciale aandacht krijgt.

Het boek is bijzonder goed leesbaar, omdat de auteur de chronologische benadering met thematische invalshoek combineert. Het resultaat is een aantal  boeiende verhalen over diverse aspecten van de geschiedenis van de oude kerk.

Ingenaaid, 84 pagina’s

Geïllustreerd

ISBN 90-76272-11-5

Prijs € 4,50

De verhalen in deze gevarieerde bundel hebben betrekking op allerlei onderwerpen, zoals de Joodse geschiedenis van Hellendoorn en Rijssen, het gebruik van planten en dieren in de volksgeneeskunde en de vertaalde gedichten van Johanna van Buren.

Daarnaast bevat het boek jeugdherinneringen van voormalig burgemeester van Hellendoorn, Hans van Overbeeke en van voormalig boekhandelaar Frits Korver, bekend van zijn ‘Spölleriejen’.

De verzameling wordt ingeleid met een artikel over het spanningsveld tussen journalistiek en politiek van oud-journalist Marinus Jansen.

De bundel verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Dick Houwaart als eerste voorzitter van onze uitgeverij. Onder zijn leiding kreeg de uitgeverij zijn gestalte en werd de gemeente Hellendoorn verrijkt met meer dan tien uitgaven op het gebied van streekhistorie en de streektaal.

Ingenaaid, 116 pagina’s

Geïllustreerd

ISBN 90-7626-12-3

Prijs € 4,50

De telling geeft nauwkeurig aan wie er op de verschillende boerderijen en huizen woonachtig waren in het jaar 1748. Niet alleen de bewoner of eigenaar van een erf of huis wordt vermeld, maar ook  de naam van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn inwonende familie als ouders, broer en zusters, schoonouders, ooms en tantes. Zelfs het in huis woonachtige personeel en andere bewoners, als armlastigen, die ‘waren uitbesteed van de diaconie’ en kostgangers werden bij name genoemd.

Deze volkstelling herbergt een schat aan gegevens voor genealogen, want hij geeft een compleet beeld van het aantal inwoners van het schoutambt Hellendoorn.

Ingenaaid, 80 pagina’s

ISBN 90-76272-01-8

Prijs € 5,00