Inhoud:

   Voorwoord

1 Mijn herinneringen aan de voormalige

   Hervormde   waterstaatskerk van Daarle

2 Wieken, de levensaders van de veenkolonie

3 Lohuisweg 1, Egede

4 Een gepasseerd station…

5 De stuw van Botterweg

6 Herinneringen aan een verborgen mikwe

7 Doo(d)weg

8 LVVH (Leuke Vente Vereniging Hellendoorn)

9 Kleuteronderwijs in een middenstandswoning

10 Oorlogsschade

11 Helders Fees

12 De zaandkoele van Spieker-Eppie

13 Vuilstortplaatsen in Hellendoorn

14 ’n Haandwiezer. De handwijzer op

    de viersprong in Marle

15 Hollander. Denkend aan…

16 Zwembad Duivecate

17 Een nieuwe industrie in Nijverdal

18 Een gebouw zonder naam

19 Het grondgebied van De Eversberg en

    de Lochterlanden

20 Arme oude Regge, blije nieuwe Regge

21 Over Uutgeverieje ’n Boaken

Verhalen van voorbij

Twintig plaatsen van herinneringen

in de gemeente Hellendoorn

 

Bij veel mensen leven belangrijke gebeurtenissen en plaatsen voort via herinneringen en

overleveringen, maar dat alles vervaagt. Dit zogeheten collectieve geheugen wil Uutgeverieje

‘n Boaken een duwtje in de rug geven met het jubileumboek Verhalen van voorbij. Het

twintigjarig bestaan van de uitgeverij is daarvoor een uitstekende gelegenheid. Geprobeerd is

alle kernen van de gemeente te betrekken bij het samenstellen van de lijst van onderwerpen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de eeuwenoude dodenweg Haarle - Hellendoorn, een vrij

onbekend gedicht van Johanna van Buren, de kleuterschool in het gebouw waar nu een

Chinees restaurant is gevestigd, de nog altijd zichtbare gevolgen van een neerstortende V1, de

voormalige vuilnisbelten in Hulsen, het reeds lang verdwenen station in Haarle, de

Zaandkoele in Nijverdal, en dertien andere plaatsen.

Willem Wijnen maakte bij elk onderwerp een foto van de huidige situatie. Zo blijft de historie

een altijd voortgaande beweging.

Verhalen van voorbij.

142 pagina’s, ruim geïllustreerd

ISBN 978-90- 76272-35- 1


Prijs € 14,50

bestellen:

uutgeverieje.boaken@gmail.com


7


9

15

23

27

35

43

49

57

69

73

83

87

93


99

105

111

119

123


131

137

140