Inhoud:

Voorwoord 7

1 Mijn herinneringen aan de voormalige

   Hervormde   waterstaatskerk van Daarle 9

2 Wieken, de levensaders van de veenkolonie 15

3 Lohuisweg 1, Egede 23

4 Een gepasseerd station… 27

5 De stuw van Botterweg 35

6 Herinneringen aan een verborgen mikwe 43

7 Doo(d)weg 49

8 LVVH (Leuke Vente Vereniging Hellendoorn) 57

9 Kleuteronderwijs in een middenstandswoning 65

10 Oorlogsschade 73

11 Helders Fees 83

12 De zaandkoele van Spieker-Eppie 87

13 Vuilstortplaatsen in Hellendoorn 93

14 ’n Haandwiezer. De handwijzer op

    de viersprong in Marle 99

15 Hollander. Denkend aan… 105

16 Zwembad Duivecate 111

17 Een nieuwe industrie in Nijverdal 119

18 Een gebouw zonder naam 123

19 Het grondgebied van De Eversberg en

    de Lochterlanden 131

20 Arme oude Regge, blije nieuwe Regge 137

21 Over Uutgeverieje ’n Boaken 14

Verhalen van voorbij

Twintig plaatsen van herinneringen

in de gemeente Hellendoorn

 

Bij veel mensen leven belangrijke gebeurtenissen en plaatsen voort via herinneringen en

overleveringen, maar dat alles vervaagt. Dit zogeheten collectieve geheugen wil Uutgeverieje

‘n Boaken een duwtje in de rug geven met het jubileumboek Verhalen van voorbij. Het

twintigjarig bestaan van de uitgeverij is daarvoor een uitstekende gelegenheid. Geprobeerd is

alle kernen van de gemeente te betrekken bij het samenstellen van de lijst van onderwerpen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de eeuwenoude dodenweg Haarle - Hellendoorn, een vrij

onbekend gedicht van Johanna van Buren, de kleuterschool in het gebouw waar nu een

Chinees restaurant is gevestigd, de nog altijd zichtbare gevolgen van een neerstortende V1, de

voormalige vuilnisbelten in Hulsen, het reeds lang verdwenen station in Haarle, de

Zaandkoele in Nijverdal, en dertien andere plaatsen.

Willem Wijnen maakte bij elk onderwerp een foto van de huidige situatie. Zo blijft de historie

een altijd voortgaande beweging.

Willem Wijnen, Verhalen van voorbij.

142 pagina’s, ruim geïllustreerd

Prijs € 14,50

ISBN 978-90- 76272-35- 1

bestellen:

uutgeverieje.boaken@gmail.com